bize ulaşın 0 322 453 4429

ÖMER BAYRAM İNŞAAT TAAHHÜT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Yöntemi

            6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, bu başvuru formu ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’mize (”İşveren, Şirket, İşyeri, Ö.B.A.Ş., Firma”) iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

1.Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Güzelyalı Mah. 81114 Sokak No:9 Çukurova Adana

Zarfın/ Tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

omerbayramins@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3.Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi İle Başvuru

Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

info@omerbayram.com

E-posta’nın konu kısmına üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4.Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi İle Başvuru

Mobil İmza/E-İmza içerecek biçimde Şirket’imizin sisteminde bulunmayan Elektronik Posta adresinizi kullanmak suretiyle

info@omerbayram.com

E-posta’nın konu kısmına üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

            Şirket’imize iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin özelliğine göre, talebinizin Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

2.Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

           Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Adı Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

 

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

 

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

Faks Numarası

:

 

E-Posta Adresi

:

 

 

 

 

3.Şirket’imiz İle İlişkiniz

(Müşteri, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Hissedar, Eski Çalışan, Ziyaretçi,  Üçüncü Taraf Firma Çalışanı gibi)

Şirket’imiz İçerisinde İletişimde Bulunduğunuz Birim:…………………………..….………………

Şirket’imizle İlişkinizin Konusu:……………………………………………………………………

 

Müşteri

 

Hissedar

 

 

Ziyaretçi

 

İş Ortağı

 

 

Çalışan

 

Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

 

 

Eski Çalışan

 

Diğer(Belirtiniz)                ……………………………..

 

 

Tedarikçi

 

 

4. Talep Konusu

Lütfen Kanun Kapsamındaki Kişisel Verilerinize İlişkin Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz. Konuya İlişkin Bilgi ve Belgeler Başvuruya Eklenmelidir. Talebinizi Açıkça Yazmanızı Rica Ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Posta Adresime Gönderilmesini İstiyorum

 

Elektronik Posta Adresime Gönderilmesini İstiyorum

 

Elden Teslim Almak İstiyorum (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

            Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirket’inize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

            Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirket’inizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Veri Sorumlusu tarafından veya Ö.B.A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru Sahibinin (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

 

 

            Bu başvuru formu, Şirket’imiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirket’imiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik doğrulama ve yetki tespiti için Şirket’imiz ek evrak ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket’imiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.